BIVA-ED:
Activiteiten spoedeisende hulp:

- Consent vragen. Er is toestemming voor een deferred consent procedure waarbij er in het acute moment bloed afgenomen mag worden tijdens een reguliere afname en achteraf, op een moment dat beide ouders het verzoek kunnen overwegen, toestemming wordt gevraagd voor deelname van het kind aan de studie.

- Afname materialen (tijdens een reguliere bloedafname):

* bloedbkweek.

* bloed in een EDTA-buis en PAXgene buis --> zo snel mogelijk naar het lab transporteren.

* keelwat. Ook naar het lab transporteren.

Optioneel:

* urine. Indien er nog urine over is na afname voor diagnostiek.

* rectale wat in geval van een gastro-enteritis.

De onderzoeks procedure voor de PERFORM-studie staat beschreven in onderstaande download:

onderzoeks procedure PERFORM-studie

* op tijdstip t=48 uur en t=28 dagen: ouders bellen met de volgende vragen:
- is het ziek zijn met koorts voorbij?
- zijn er nog nieuwe klachten geweest?
- heeft uw kind nog een (huis)arts bezocht?
- heeft uw kind nog nieuwe antibiotica gekregen?

 

* indien er op t=48 uur en t=28 dagen nog een bloedafname is gepland dan willen we graag nog een beetje bloed voor de PERFORM-studie verzamelen.

ouders, kinderen
 & bezoekers