Binnen het PeD-BIG netwerk is ook de verlengde EUCLIDS-studie uitgevoerd. Dit was het vervolg op de hieronder beschreven EUCLIDS-studie. Hierin werden alleen kinderen met een bacteriële meningitis geïncludeerd. Deze inclusies vormen samen een validatiecohort.

EUCLIDS-studie

Het PeD-BIG netwerk neemt voor Nederland deel aan de EUCLIDS studie: EUCLIDS staat voor European Childhood Life‐threatening Infectious Disease Study. De volledige titel van het EUCLIDS multicenter onderzoek is

‘The genetic basis of meningococcal and other life threatening bacterial infections in childhood’

De doelstellingen zijn:

Studie populatie: kinderen: 1 maand – 18 jaar.

www.euclids-project.eu

Research leading to these results has received funding from the European Union’s seventh Framework program under EC-GA no. 279185 (EUCLIDS)

ouders, kinderen
 & bezoekers