Binnen het PeD-BIG netwerk werd de PERFORM-studie uitgevoerd.

De  PERFORM-studie is een Europese multicenter studie.

Dit acroniem staat voor: Personalised Risk assessment in Febrile illness to Optimise Real-life Management across the European Union.

De studie werd gesubsidieerd door een Europese Horizon 2020 beurs met EU-funding nummer GA668303. De hoofdonderzoeker en globale coördinator van de studie is Prof. Michael Levin, Imperial College, Londen.

Deze studie was een vervolg op de EUCLIDS-studie, die eerder werd uitgevoerd binnen het PeD-BIG-netwerk.

De PERFORM-studie werd voorgelegd aan en akkoord bevonden door de CMO regio Arnhem-Nijmegen als WMO-plichtige studie. Alle kinderartsen die patiënten hebben ingebracht zullen ten minste worden genoemd als investigator bij publicaties die voortkomen uit het consortium.

 

Doel van de studie:

Het verbeteren van de diagnose en management van kinderen met koorts met behulp van een te ontwikkelen eenvoudige diagnostische test die onderscheid maakt tussen bacteriële en virale infecties.

 

Opzet PERFORM-studie:

Management and Outcome of Fever In Children in Europe (MOFICHE) --> alleen papieren gegevens.

 

Biomarker validatie:

* Biomarker Validation in Emergency Department/Primary Care (BIVA-ED)

* Biomarker Validation in Paediatric Intensive Care (BIVA-PIC)

* Biomartker Validation in High Risk patiens (BIVA-HR)

* Biomarker Validation in Inflammatory patients (BIVA-INF)

ouders, kinderen
 & bezoekers