* NOGBS (GBS meningitis bij pasgeborenen)

* PeD-BIG cohort Studie

De PeD-BIG cohort database biedt de mogelijkheid om op nationaal niveau verschillende  wetenschappelijke vraagstukken te bantwoorden welke complementair zijn aan de EUCLIDS studie.

Voorbeelden van geplande deelstudies:

Studie populatie: kinderen: 1 maand – 18 jaar.

ouders, kinderen
 & bezoekers