Onderzoeks procedure verlengde EUCLIDS-studie:

 

* Kinderen includeren met een leeftijd van 1 maand tot 18 jaar.

* Inclusiecriteria: een bacteriële meningitis (buiten het ziekenhuis verworven):

     - Positieve kweek of PCR
     - Of voldoet aan 1 van de volgende criteria:
                 - Cerebrospinal fluid (CSF) glucose level <1.9mmol/L
                 - CSF-blood glucose ratio <0.23
                 - CSF totaal eiwit >2.2g/L
                 - CSF leukocyten >2000 x 106 cells/L
                 - CSF granulocyten >1180 x 106 cells/L

* Exclusiecriteria: 
   - Beenmergtransplantatie patiënt.
   - Als bloedafname kan leiden tot eerdere noodzaak tot bloedtransfusie.

Afname van de volgende materialen:

EDTA-bloed en het bloedkaartje. Indien er geen bloedafname is: speeksel.

Wij willen vragen om het afgenomen materiaal per post te versturen. Hiervoor zijn verzendmaterialen in de patiëntensetjes aanwezig.

Daarnaast vragen we om een geanonimiseerde ontslagbrief op te sturen voor het verzamelen van de klinische gegevens.

Zie 'Downloads' voor de benodigde formulieren.

ouders, kinderen
 & bezoekers