Momenteel loopt de verlengde EUCLIDS-studie. Dit is het vervolg op de hieronder beschreven EUCLIDS-studie. Hierin worden alleen kinderen met een bacteriële meningitis geïncludeerd.

EUCLIDS-studie

Het PeD-BIG netwerk heeft voor Nederland deelgenomen aan de EUCLIDS studie: EUCLIDS staat voor European Childhood Life‐threatening Infectious Disease Study. De volledige titel van het EUCLIDS multicenter onderzoek is

‘The genetic basis of meningococcal and other life threatening bacterial infections in childhood’

De doelstellingen:

Studie populatie: kinderen: 1 maand – 18 jaar.

www.euclids-project.eu

Research leading to these results has received funding from the European Union’s seventh Framework program under EC-GA no. 279185 (EUCLIDS)

kinderartsen